SEC ආංශික සංයුතිය

ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සංවර්ධන අංශය

ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සංවර්ධන ප්‍රධාන සැලැස්ම යටතේ ප්‍රතිපත්තිමය පියවර ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සංවර්ධන අංශය 2007 දී ආරම්භ කරන ලදී. ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ දියුණු කිරීම සඳහා වූ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා කිරීම සහ පහසුකම් සැලසීම අංශයේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යයන් අතර වේ. ඒ අනුව:

 • නිකුත් කරන්නන් සංඛ්‍යාව සහ ආයෝජකයින් සංඛ්‍යාව පුළුල් කිරීම;
 • වෙළෙඳපොළ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උපදෙස් දීම;
 • වෙළෙඳපොළේ ද්‍රවශීලතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම; හා
 • නව නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීම
 • මෙම අංශය විදේශ රටවල නියාමන ආයතන හා දූත මණ්ඩල සමඟ එක්ව සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළේ සංවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් විවිධ මුලපිරීම් සඳහා අනුග්‍රහය දක්වයි.

සාංගමික කටයුතු අංශය

දැනුවත් ආයෝඡන තීරණ ගැනීම සඳහා ආයෝජකයින්ට වැදගත්වන තොරතුරු ලබා දෙන බවට සහතික වීම සාංගමික කටයුතු අංශය සතු වගකීමකි. ලැයිස්තුගත සමාගම් විසින් ජනතාවට ලබාදෙන තොරතුරුවල අසමාන බව අඩු කිරීම සඳහා වෙළෙඳපොළ හෙළිදරව් කිරීම් සහ අනෙකුත් තොරතුරු සමාලෝචනය කිරීමද මෙම අංශය මගින් සිදු කරයි. ලැයිස්තුගත සමාගම් වල මුල්‍ය වාර්තාකරණයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් සාංගමික කටයුතු අංශය විසින් මුල්‍ය වාර්තාකරණ අධීක්ෂණ වැඩසටහනක් මෙහෙයවනු ලැබේ:

 • ලැයිස්තුගත සමාගම්වල මුල්‍ය හෙළිදරව් කිරීම් පැහැදිලි, නිවැරදි හා සවිස්තරාත්මක ය.
 • ලැයිස්තුගත සමාගම් විසින් සපයන ලද මූල්‍ය තොරතුරුවල විශ්වසනීයත්වය ගැන ආයෝඡකයින්ට විශ්වාසය තැබිය හැකිය.
 • උසස් තත්ත්වයේ මුල්‍ය වාර්තාකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ අඛණ්ඩතාව සඳහා දායක වේ. මුල්‍ය වාර්තාකරණ නිරීක්‍ෂණ වැඩසටහනට, ජනතාව තුළ පිළිගැනීමක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් ලැයිස්තුගත කර ඇති ආයතන වල මූල්‍ය වාර්තාකරණ පිළිවෙත් සමාලෝචනය කිරීම තවදුරටත් ඇතුළත් වේ:
 • ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති (එස්එල්එෆ්ආර්එස්) සමඟ අනුකූල වීමේ මට්ටම, කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ (සීඑස්ඊ) ලැයිස්තුගත කිරීමේ රීති වල දක්වා ඇත.
 • එම මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළින් හඳුනාගත් යම් යම් එස්එල්එෆ්ආර්එස් උල්ලංඝනය කිරීම් මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ සත්‍ය හා සාධාරණ දැක්ම කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කිරීමට මෙන්ම හෙළිදරව් කරන තොරතුරු මගින් පරිශීලකයන් සත්‍ය වශයෙන්ම නොමඟ යැවීමට ඉඩ ඇති බැවින් SEC පනත යටතේ යටතේ බලාත්මක කිරීමේ පියවර ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
 • ලැයිස්තුගත සමාගම් විසින් විනිවිදභාවය, පැහැදිලිකම, මූල්‍ය වාර්තාකරණ හෙළිදරව් කිරීමේ අවශ්‍යතා වල විස්තීර්ණභාවය සහ සමස්ත මූල්‍ය වාර්තාකරණයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ අවධානය යොමුකළ යුතු වේ.

මෙම අංශය ආයෝඡකයින්ගේ පැමිණිලි විමසා බලා විසඳීම මෙන්ම සුරැකුම්පත් වල පැවරීම්වලට අදාළ සැකසීම හා අනුමත කිරීමද සිදු කරයි. එස්ඊසී පනතේ 29 ඒ වගන්තිය යටතේ ලැයිස්තුගත සමාගම්වල ලැයිස්තුගත නොකළ සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීම අනුමත කිරීම සඳහා ද වගකිව යුතු අතර එස්ඊසී පනතේ 28 ඒ වගන්තිය යටතේ ලැබුණු අයදුම්පත් සලකා බැලීම/සුදුසු නිර්දේශ කිරීම් සිදුකරනු ලබන්නේ මාස 12 ක කාල පරිච්ඡේදයකෙට පෙර කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත කිරීම් සිදුකර තිබේ නම් පමණි. ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ තුළ පවතින අඩුපාඩු ඇතුළුව වර්තමාන තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා සංසන්දනාත්මක සමීක්‍ෂණ පැවැත්වීම ඇතුළු ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු ඇතුළත් කර ගැනීම සහ ඇතුළත් කිරීම ද මෙම අංශයේ වගකීම්වලට ඇතුළත් වේ. ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කිරීම, සකස් කිරීම සහ නිර්දේශ කිරීම, ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම් අධීක්ෂණය කිරීම සහ තීරණ ගැනීමේදී අනෙකුත් අංශ සඳහා අවශ්‍ය ආධාර සැපයීම ද මෙම ඒකකය සතු වගකීමකි. කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රවනතාවන් සහ වර්ධනයන් සම්බන්ධ තොරතුරු ද මෙයට ඇතුළත් ය. තවද, සාංගමික කටයුතු අංශය විසින් SEC හි බලාත්මක කිරීමේ රීති අනුව අත්හිටුවීම් අයදුම්පත් කල් දැමීම පිළිබඳ කොමිසමට නිර්දේශ ලබා දේ. කෙසේ වෙතත් ඉහත හඳුන්වාදීමේ ප්‍රකාශවල නිරීක්‍ෂණ හැර, ණයකර, මූලික මහජන නිකුතු, සහ හිමිකම් නිකුතු චක්‍රලේඛ පිළිබඳ සකස් කරනු ලබන සංස්ථා ප්‍රකාශනයන් සම්බන්ධව සිදු කෙරෙන නිරීක්ෂණයන් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සමඟ මෙම අංශය බෙදා ගනී,

බාහිර සම්බන්ධතා සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ අධ්‍යාපන අංශය

ආයෝජකයින්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව නියම කර ඇත. මෙම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා, ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ ආයෝඡනය කිරීමේ වාසි සහ අවදානම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙන්ම ආයෝඡකයින්ට දැනුවත් ආයෝඡන තෝරා ගැනීම් සඳහා අවශ්‍ය නිපුණතා, දැනුම සහ මෙවලම් ලබා දීම සඳහා පුළුල් ආයෝඡක අධ්‍යාපන වැඩසටහන් අපි දියත් කරන්නෙමු. අපගේ ආයෝඡක අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සැළසුම් කර ඇත්තේ ශිෂ්‍යයින්, උපාධි අපේක්ෂකයින්, ආයෝජකයින්, ගුරුවරුන් සහ මහජනතාව ඇතුළු විවිධ ආයෝඡක කණ්ඩායම් සඳහා පහසුකම් සැළසීම සඳහා ය. මුද්‍රිත හා විද්‍යුත් මාධ්‍යය මෙන්ම ප්‍රකාශන, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු සහ ආයෝජකයින් කේන්ද්‍ර කරගත් වැඩසටහන් අප දැනුවත් කිරීම් සඳහා උපයෝගී කර ගනිමු.

වෙළෙඳපොළ වෘත්තිකයින්, ආයෝඡකයින්, නිකුත් කරන්නන්ගේ සහ වෙළෙඳපොළ ආයතන වල දැනුම හා කුසලතා මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහා වෘත්තීය අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමේ වගකීම සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසමේ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ අධ්‍යාපන අංශය වෙත පවරා ඇත. පසුගිය වසර කිහිපය තුළදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ මුහුණ දුන් වෙනස්කම් සැළකිල්ලට ගනිමින් අපි සුදුසුකම් රාමුවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර එමඟින් ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ තුළ වැඩ කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය නිපුණතා කර්මාන්තයේ නියුක්ත වෘත්තිකයින් සතුව තිබේද යන්න තහවුරු කර ගැනීම අරමුණු කෙරේ. අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධන (සීපීඩී) වැඩසටහන් හඳුන්වාදීම තුළින් වෘත්තිකයින්ට වඩාත් උසස් සුදුසුකම් කරා යාමට සහයක් ලබාදෙන අතර අවම නිපුණතා මට්ටමක් හඳුන්වා දීම තුළින් ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ මූලධර්ම පිළිබඳ පුහුණුව ලැබූ අපේක්‍ෂකයින්ගේ සංචිතයක් වර්ධනය කිරීමට ද මෙම රාමුව උපකාරී වේ. ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (සීසීඑම්), ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශක (ආර්අයිඒ) සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (ඩීසීඑම්) යන සුදුසුකම් මට්ටම් තුනක් මෙම රාමුව මඟින් හඳුන්වාදී ඇත. ඊට අමතරව, කොටස් ගණුදෙනු හා සම්බන්ධ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම ඔවුන්ට ලබා දීමේ අරමුණින්, දැනට ආයෝජනයෙහි නිරතව සිටින හා අනාගතයේදී ආයෝජනය කිරීමට අපෙක්ෂාවෙන් සිටින ආයෝඡකයින් සඳහා වූ වැඩසටහන් ද අපි හඳුන්වා දී ඇත්තෙමු.

අධ්‍යාපන අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විශ්ව විද්‍යාල සමඟ ද ඉතා සමීප සබඳතාවක් පවත්වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ දියුණු කිරීමේ දිගු කාලීන අරමුණින් යුතුව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් හා උපාධි අපේක්ෂකයින් අතර පර්යේෂණ දිරිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් ද සපයා ඇත.

මුදල් හා පරිපාලන අංශය

කොමිෂන් සභාව සහ එහි අංශ සුමටව හා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වන බවට මුදල් හා පරිපාලන අංශය සහතික වෙයි. එහි ක්‍රියාවලීන් සඳහා හොඳ අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ශක්තිමත් පරිපාලන හා මූල්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතියක් සහතික කිරීමේ වගකීම මෙම අංශය සතු වේ. එහි එක් එක් අංශවල ප්‍රධාන කර්තව්‍යයන් අතර පහත දෑ ඇතුළත් වේ.

 • මූල්‍ය සැලසුම්කරණය, වියදම් පාලනය ඇතුළු අයවැය පාලනය
 • කොමිෂන් සභාවේ අරමුදල් සහ එහි ව්‍යවස්ථාපිත අරමුදල් කාර්යක්‍ෂමව සහ ඵලදායි ලෙස කළමනාකරණය කරමින්, වගවීම සහ විනිවිදභාවයෙන් යුත් හොඳ මූල්‍ය පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම
 • කාර්ය මණ්ඩලයේ මාසික වැටුප් ලේඛනය සැකසීම
 • නියමිත වේලාවට මුල්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සහ අදාළ මූල්‍ය අනුකූලතා වාර්තා කිරීම
 • බදු කළමනාකරණය
 • ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය
 • ලේකම් කාර්යාලයේ සාමාන්‍ය නඩත්තුව සහ නඩත්තුව අධීක්ෂණය කිරීම

මානව සම්පත් හා තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශය

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමේ විශිෂ්ඨත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අරමුණින්, මානව සම්පත් අංශය නියම වේලාවට නිවැරදි තනතුරු සඳහා සුදුස්සන් බඳවා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසමේ මානව ප්‍රාග්ධනයට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනය කිරීම හා නියාමනය කිරීම පැවරී ඇත.

කාර්ය මණ්ඩලය ඕනෑම ආයතනයක ධනය බැවින් මෙම අංශය නියාමනය හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනය පිළිබඳ නව ප්‍රවණතාවයන් සමඟ ඉදිරියට යාම සඳහා දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අඛණ්ඩව සේවකයින් පුහුණු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කරයි.

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ දිගුකාලීන සේවා කාලය පදනම් කරගනිමින් උසස්වීම් ලබාදීම හා කාර්යමණ්ඩල සුභසාධන කරුණු පදනම් කරගෙන අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයාට සහ කොමිසමේ සාමාජිකයින්ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම ද මෙම අංශය සතු වේ.

තවද, සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවේ තොරතුරු පද්ධති පරිපාලනය කිරීම මෙම අංශයට පවරා ඇති අතර සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රාථමික දත්ත මධ්‍යස්ථානය සහ ආපදා ප්‍රතිසාධන අඩවිය ඇතුළු තොරතුරු තාක්‍ෂණ යටිතල පහසුකම් නඩත්තු කිරීමේ වගකීම දරයි.

විමර්ශන අංශය

විමර්ශන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්‍යය වන්නේ 1987 අංක 36 දරණ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා සංශෝධිත පනතට අනුකූලව සහ/හෝ එහි නියමයන් හා රෙගුලාසි වලට අනුකූලව සැක කරන ලද/චෝදනා කරන ලද අක්‍රමිකතා පිළිබඳ අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර හෝ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන පැවැත්වීමයි. අපරාධකරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට සහ/හෝ ඒ යටතේ සකස් කරන ලද සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා පනතේ විධිවිධාන, රීති සහ/හෝ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කළ අයට එරෙහිව වෙනත් විනය පියවර ගැනීමට සාක්ෂි තිබේද යන්න සොයා බැලීමද මෙම අංශයට පැවරී ඇත.

නීති හා බලාත්මක කිරීමේ අංශය

නඩු කටයුතු, ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ නීති ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ වර්තමාන නියාමන කටයුතු හැසිරවීම නීති සහ බලාත්මක අංශයේ ප්‍රධාන වගකීම වේ. නීති අංශය මඟින් උසාවි නඩු කටයුතු සිදුකිරීමට පහසුකම් සළසන අතර අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අධිකරණයේ දී කොමිසමේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට ද කටයුතු කරයි. සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා පනතට සහ ඒ හා සම්බන්ධ අනෙකුත් නීති හා රීතිවලට අදාළ සංශෝධනයන් සමාලෝචනය කිරීම හා යෝජනා කිරීම හා සුරැකුම්පත් නීති ජාත්‍යන්තර සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභා සංවිධානයේ (IOSCO) ප්‍රමිතීන්ට සහ ජාත්‍යන්තර ආචාරධර්මවලට අනුකූලද යන්න තහවුරු කර ගැනීම ද මෙම අංශයේ වගකීම වේ. දැනට ක්‍රියාත්මක වන නියාමන කාර්යයන් අතරට සියළුම නෛතික කරුණු පිළිබඳව ලේකම් කාර්යාලයට සහ කොමිෂන් සභාවට උපදෙස් දීම, නියාමකයින්ට සහ ලැයිස්තුගත සමාගම් වලට නියෝග නිකුත් කිරීම, පවරා ගැනීම් සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ සංග්‍රහය පරිපාලනය කිරීම සහ ලැයිස්තුගත සුරැකුම්පත් වල ආයෝඡනය කරන ගෝලීය හා කලාපීය අරමුදල් සඳහා වන ක්‍රියාවලිය අනුමත කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙයට අතිරේකව වාණිජ ගිවිසුම් ද කෙටුම්පත් කරන අතර කොමිෂන් සභාව සඳහා කොන්ත්‍රාත් සාකච්ඡා සඳහා ද සම්බන්ධ වේ. කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කර ඇති පරිදි සුරැකුම්පත් නීති, රෙගුලාසි සහ රීති උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා වැරදි කරන අයට එරෙහිව බලාත්මක පියවරයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ද නීති අංශයට පැවරී ඇත.

සුපරීක්ෂණ අංශය

බලපත්‍ර / ලියාපදිංචිය, අධීක්‍ෂණය සහ අනුකූලතා අධීක්‍ෂණය මෙන්ම කොටස් තැරැව්කාර සමාගම්, ඒකක භාර කළමනාකරණ සමාගම් සහ වෙළෙඳපොළ අතරමැදියන් ( ආයෝඡන කළමනාකරුවන්, ආන්තික ණය සැපයුම්කරුවන්, ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ නියෝජිතායතනයන්, කොටස් ප්‍රාරක්ෂකයන් හා නිෂ්කාශන ආයතන ) සම්බන්ධ එතැන් සහ විතැන් පරීක්ෂා සිදුකිරීමත් යන වගකීම් දැරීම අධීක්ෂණ අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයභාරයයි. වෙළෙඳපොළ සහභාගීකරුවන්ගේ මූල්‍ය ශක්‍යතාව සහ ව්‍යාපාරික හැසිරීම් පිළිබඳ එතැන් සහ විතැන් පරීක්ෂා යන දෙයාකාරයම අධීක්ෂණ අංශයේ කාර්යභාරයට ඇතුළත් වන අතර එමගින් ආයෝඡකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහ ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ආයෝඡකයින්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කෙරේ. විචක්ෂණශීලී, ද්‍රවශීලතා, මූල්‍ය, ණය, මෙහෙයුම්, නීතී හා කීර්තිනාම අවදානම වැනි විවිධ අවදානම් කාණ්ඩ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් අවදානම් මත පදනම් වූ අධීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරමින් එතැන් සහ විතැන් පරීක්ෂා සිදුකරනු ලබන අතර වෙළෙඳපොළ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ වන නීතී හා රෙගුලාසි සමඟ වෙළෙඳපොළ සහභාගීවන්නන්ගේ අනුකූලතාවය අවධාරණය කිරීමද එමගින් අපේක්ෂා කරයි.

ආවේක්ෂණ අංශය

වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩතාව සුරැකුම්පත් නියාමකයින්ගේ වැදගත් නියාමන අරමුණක් වන අතර ඕනෑම ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළක් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ. වෙළෙඳපොළ ආවේක්ෂණයන් තුළින් ව්‍යාජ හෝ නොමඟ යවන සුළු වෙළෙඳපොළක් සහ මිලක් නිර්මාණය කිරීම, අභ්‍යන්තර ගණුදෙනු සහ පෙර විකුණුම් ඇතුළු වෙළෙඳපොළ විෂමාචාර ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළකට ඇතිවිය හැකි අවදානම් හඳුනා ගැනීම සහ වැළැක්වීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

මිල සහ කොටස් පරිමාවේ සංචලනයවීම් පදනම් කරගත් අසාමාන්‍ය වෙ‍ෙළඳ ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීමට සහ වෙළෙඳපොළ නීතිරීතිවලට අනුකූලව ගනුදෙනු සිදු වන බවට වග බලා ගැනීමට සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව නව ආවේක්ෂණ පද්ධතියක් භාවිතා කරයි.Sinhala